Tarieven

Als er Bijkomende Kosten (BK) zijn, staat er een (*) bij het tarief. Extra kosten zijn bijvoorbeeld tandtechnische kosten.

1. Consultatie en diagnostiek (C)

Code BK Behandeling Tarief
C11Periodieke controle €20,08
C13Probleemgericht consult €20,08
C22Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen €20,08
C28Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan €95,13
C29 * Studiemodellen t.b.v. behandelplan €26,42
C65Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak €52,85
C80Mondzorg aan huis €15,85
C84Voorbereiding behandeling onder algehele narcose €42,28
C85Weekendbehandeling €20,08
C86Avondbehandeling €20,08
C87Nachtbehandeling €20,08

2. Maken en/of beoordelen foto s (X)

Code BK Behandeling Tarief
X831Collectief maximum tijdstarief mondzorg aan bijzondere zorggroepen (per 5 minuten) €19,39
X10 €14,80
X21Kaakoverzichtsfoto €63,42
X22Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak €63,42
X24Schedelfoto €28,54
X25Maken meerdimensionale kaakfoto €126,84
X26Beoordelen meerdimensionale kaakfoto €52,85

3. Preventieve mondzorg (M)

Code BK Behandeling Tarief
M01Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten €11,85
M02Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten €11,85
M03Gebitsreiniging, per 5 minuten €11,85
M05Beslijpen en/of behandelen melkelement €23,78
M10Fluoridebehandeling, methode I €26,42
M20Fluoridebehandeling, methode II €21,14
M32 * Eenvoudig bacteriologisch onderzoek €15,85
M61 * Mondbeschermer €23,78

4. Verdoving (A)

Code BK Behandeling Tarief
A10Geleidings,-infiltratie en/of intraligamentaire verdoving €13,21
A15Oppervlakte verdoving €6,87

5. Verdoving door middel van een roesje (B)

Code BK Behandeling Tarief
B10Introductie roesje (lachgassedatie) €26,42
B11Toediening roesje (lachgassedatie) €26,42
B12Overheadkosten roesje (lachgassedatie) €34,44

6. Vullingen (V)

Code BK Behandeling Tarief
V15Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal €63,42
V30Fissuurlak, eerste element €23,78
V35Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting €13,21
V40Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude vullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament €5,28
V50Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje €10,57
V70 * Parapulpaire stift €10,57
V71Eenvlaksvulling amalgaam €22,20
V72Tweevlaksvulling amalgaam €35,41
V73Drievlaksvulling amalgaam €45,98
V74Kroon - Amalgaam €64,48
V80 * Wortelkanaalstift €18,50
V81Eenvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer €32,77
V82Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer €45,98
V83Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer €56,55
V84Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer €75,05
V85 * Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element €7,93
V91Eenvlaksvulling composiet €42,28
V92Tweevlaksvulling composiet €55,49
V93Drievlaksvulling composiet €66,06
V94Meervlaksvulling composiet €84,56

7. Wortelkanaalbehandelingen (E)

Code BK Behandeling Tarief
E01Wortelkanaalbehandeling consult €20,08
E02Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult €36,99
E03Consult na tandheelkundig ongeval €29,07
E04Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten €45,01
E13Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal €95,13
E14Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen €137,41
E16Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen €179,69
E17Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen €221,97
E19Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting €15,85
E31Microchirurgische wortelkanaalbehandeling, snij-/ hoektand €105,70
E32Microchirurgische wortelkanaalbehandeling, premolaar €147,98
E33Microchirurgische wortelkanaalbehandeling, molaar €190,26
E34 * Aanbrengen retrograde vulling €21,14
E36 * Het trekken van een element met re-implantatie €73,99
E37Kijkoperatie €63,42
E40Directe pulpa-overkapping €26,42
E42Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval €10,57
E43 * Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval €21,14
E44Verwijderen spalk €5,28
E45Aanbrengen rubberdam €10,57
E51Verwijderen van kroon of brug €31,71
E52Moeilijke wortelkanaalopening €26,42
E53Verwijderen van wortelstift €36,99
E54Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal €26,42
E55Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal €26,42
E56Voortgezette behandeling met iatrogene schade €36,99
E57Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie €26,42
E60Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel €42,28
E61Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting €73,99
E62Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting €47,56
E63 * Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal €39,64
E64Afsluiting van open wortelpunt €42,28
E66Wortelkanaalbehandeling van melkelement €42,28
E77 €52,85
E78 €26,42
E85Elektronische lengtebepaling €13,21
E86Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling €71,35
E87Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling €52,85
E90Inwendig bleken, eerste zitting €42,28
E95Inwendig bleken, elke volgende zitting €15,85
E97 * Uitwendig bleken per kaak €66,06

8. Kronen en bruggen (R)

Code BK Behandeling Tarief
R08 * Eenvlaks composiet inlay €63,42
R09 * Tweevlaks composiet inlay €121,55
R10 * Drievlaks composiet inlay €158,55
R11 * Eenvlaksinlay €95,13
R12 * Tweevlaksinlay €147,98
R13 * Drievlaksinlay €211,40
R14Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties €26,42
R24 * Kroon €232,54
R28 * Endokroon, indirect vervaardigd €63,42
R29Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening €52,85
R31Opbouw plastisch materiaal €52,85
R32 * Gegoten opbouw, indirecte methode €52,85
R33 * Gegoten opbouw, directe methode €105,70
R40 * Eerste brugtussendeel €158,55
R45 * Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel €79,27
R46 * Brugverankering, per anker €52,85
R49Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen €132,12
R50 * Metalen fixatiekap met afdruk €26,42
R55 * Gipsslot met extra afdruk €26,42
R60 * Plakbrug zonder preparatie €105,70
R61 * Plakbrug met preparatie €158,55
R65Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel €36,99
R66Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee €21,14
R70Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker €58,13
R71 * Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond €58,13
R72Vernieuwen schildje van plastisch materiaal €31,71
R73Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje €21,14
R74 * Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties €21,14
R75 * Opnieuw vastzetten plakbrug €52,85
R76Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon €26,42
R77Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element €26,42
R78 * Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie €63,42
R79 * Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie €105,70
R80 * Temporaire, eerste voorziening €26,42
R85 * Temporaire, volgende voorziening €10,57

9. Kaakgewrichtsbehandelingen (G)

Code BK Behandeling Tarief
G01Uitgebreid functie-onderzoek (UFO) €132,12
G02Spieractiviteitsmeting en registratie €84,56
G03Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling €58,13
G10Niet-standaard beetregistratie €79,27
G11Scharnierasbepaling €79,27
G12Centrale relatiebepaling €73,99
G13Protrale/laterale bepalingen €52,85
G14Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie €475,64
G15Voor het behouden van beethoogte €26,42
G16Therapeutische positiebepaling €26,42
G20Beetregistratie intra-oraal €52,85
G33 * Aanbrengen front/hoektandgeleiding €52,85
G61Instructie spieroefeningen €52,85
G62 * Occlusale spalk €142,69
G63 * Repositiespalk €211,40
G64Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties €26,42
G65 * Indirect planmatig inslijpen €290,67
G66Biofeedbacktherapie €47,56
G67Behandeling triggerpoint €58,13
G69 * Opbeetplaat €58,13
G71 * Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) €264,25
G72Controlebezoek MRA €26,42
G73 * Reparatie MRA met afdruk €42,28

10. Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie) (H)

Code BK Behandeling Tarief
H11Trekken tand of kies €39,64
H16Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant €29,60
H21Kosten hechtmateriaal €5,70
H26Hechten weke delen €58,13
H35Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap €63,42
H40Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak €47,56
H41Verwijderen van het lipbandje of tongriempje €31,71
H42Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting €63,42
H43Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting €84,56
H44Primaire antrumsluiting €58,13
H50Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling €52,85
H55Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling €15,85
H59Behandeling kaakbreuk, per kaak €73,99
H60Marsupialisatie €73,99
H65Primaire sluiting €142,69
H70Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak €73,99
H75Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak €142,69
H80Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak €100,41
H85Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak €169,12
H90Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B €52,85

11. Kunstgebitten (P)

Code BK Behandeling Tarief
P01 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw €36,99
P02 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw €79,27
P03 * Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw €52,85
P04 * Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw €79,27
P06Tissue conditioning volledig kunstgebit €36,99
P07 * Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk €15,85
P08 * Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk €42,28
P10 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen €79,27
P14Individuele afdruk met randopbouw €58,13
P15 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen €158,55
P16Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars €58,13
P17Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur €52,85
P18Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars €15,85
P21 * Volledig kunstgebit bovenkaak €158,55
P25 * Volledig kunstgebit onderkaak €211,40
P27Reoccluderen €52,85
P28Naregistratie en remounten €52,85
P29Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit €42,28
P30 * Volledig kunstgebit boven- en onderkaak €343,52
P31 * Wortelkap met stift €132,12
P32Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls €79,27
P33Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling €52,85
P34 * Frame kunstgebit, 1-4 elementen €216,68
P35 * Frame kunstgebit, 5-13 elementen €295,96
P36Individuele afdruk zonder randopbouw €26,42
P37Frontopstelling in aparte zitting €31,71
P38Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur €58,13
P39Toeslag voor bepaling neutrale zone €79,27
P40Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element €13,21
P41Toeslag voor relinen van alginaatafdruk €26,42
P42Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling €26,42
P43Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen €31,71
P45 * Noodkunstgebit €105,70
P51 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit,indirect zonder randopbouw €36,99
P52 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw €79,27
P53 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw €52,85
P54 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw €79,27
P56Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit €36,99
P57 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk €15,85
P58 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk €42,28
P60Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit €31,71
P65Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit €26,42
P70 * Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage €147,98
P78 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk €42,28
P79 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk €42,28

12. Tandvleesbehandelingen (T)

Code BK Behandeling Tarief
T11Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus €140,05
T12Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus €153,26
T21Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element €28,54
T22 €21,14
T31 €81,92
T32 €95,13
T33Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling €42,28
T51Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts €73,99
T52 €55,49
T53Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts €106,76
T54 €80,33
T55Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts €142,16
T56 €106,76
T57 * Toepassing lokaal medicament €57,08
T60Evaluatie-onderzoek met pocketstatus €140,05
T61Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus €153,26
T70Flapoperatie tussen 2 elementen €171,76
T71 €264,25
T72 €317,10
T73Directe post-operatieve zorg, kort €52,85
T74Directe post-operatieve zorg, uitgebreid €142,16
T75Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus €137,41
T76Tuber- of retromolaarplastiek €66,06
T80Tandvleestransplantaat €113,63
T81Tuber- of retromolaarplastiek €92,49
T82Tandvleescorrectie per element €50,21
T83 €132,12
T84 * €317,10
T85 * €105,70
T86Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal €171,76
T87Kroonverlenging per element €171,76
T88Kroonverlenging per sextant €317,10
T89Directe post-operatieve zorg, kort €52,85
T90Directe post-operatieve zorg, uitgebreid €142,16
T91Pocketregistratie €31,71
T92Parodontiumregistratie €63,42
T93Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling €36,99
T94Behandeling tandvleesabces €71,35
T95 * (Draad)Spalk €21,14
T96Uitgebreide voedingsanalyse €52,85

13. Implantaten (J)

Code BK Behandeling Tarief
J01Initieel onderzoek implantologie €58,46
J02 * Verlengd onderzoek implantologie €89,95
J03 * Proefopstelling €121,43
J05Implantaatpositionering op grond van CT-scan €40,48
J06Vrijleggen foramen mentale €26,98
J08 * Aanbrengen botvervangers in extractie wond €17,99
J09 * Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft €215,87
J10 * Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting €134,92
J11Prepareren donorplaats €121,43
J12 * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft €130,42
J13 * Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft in dezelfde zitting €62,96
J15 * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft €76,45
J16 * Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft €76,45
J17 * Aanvullende ophoging bodem bijholte €116,93
J18 * Ophoging bodem bijholte orthograad €53,97
J19Toeslag esthetische zone €58,46
J20Plaatsen eerste implantaat, per kaak €205,53
J21Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond €73,76
J22Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak,andere wond €103,44
J23 * Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) €67,46
J24 * Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond €22,49
J25 * Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond €40,48
J26Moeizaam verwijderen implantaat €148,41
J27Vervangen implantaat €205,53
J30Bindweefseltransplantaat, eerste €94,44
J31Volgende bindweefseltransplantaat €44,97
J32 * Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef €103,44
J33Kosten implantaat €284,55
J40 * Twee magneten/drukknoppen €139,42
J41 * Elke volgende magneet, drukknop €31,48
J42 * Staaf tussen twee implantaten €184,39
J43 * Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak €58,46
J44 * Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon €22,49
J50 * Boven- en onder klikgebit €463,22
J51 * Onder-klikgebit €301,32
J52 * Boven-klikgebit €301,32
J53 * Omvorming klikgebit €89,95
J54 * Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten €116,93
J55 * Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten €134,92
J56 * Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten €157,40
J57Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten €76,45
J58Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten €98,94
J59Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten €121,43
J60Specifiek consult nazorg implantologie €49,47
J61Uitgebreid consult nazorg implantologie €80,95
J70 * Opvullen zonder staafdemontage €125,92
J71 * Opvullen met staafdemontage op twee implantaten €157,40
J72 * Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten €179,89
J73 * Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten €202,38
J74 * Reparatie zonder staafdemontage €49,47
J75 * Reparatie met staafdemontage op twee implantaten €94,44
J76 * Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten €116,93
J77 * Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten €139,42
J80Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit €457,82
J97Overheadkosten implantaten €165,49
J98Overheadkosten pre-implantologische chirurgie €93,66

14. Uurtarieven (U)

Code BK Behandeling Tarief
U02 * €144,84
U025 * Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patienten die behandeld worden in de Wlz-instelling, per vijf minuten €12,07
U03 * Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patienten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder €166,10
U035 * Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patienten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder, per vijf minuten €13,84
U05 * Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patienten, per 5 minuten €13,84
U10 * Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patienten, uur €166,10
U20Second opinion verricht door de Stichting TIP €173,76

15. Abonnementen (Z)

Code BK Behandeling Tarief
Z10 * Abonnement categorie A per maand €6,87
Z20 * Abonnement categorie B per maand €10,57
Z30 * Abonnement categorie C per maand €14,27
Z40 * Abonnement categorie D per maand €17,44
Z50 * Abonnement categorie E per maand €21,14
Z60 * Abonnement categorie F per maand €5,81

16. Orthodontie (F)

Code BK Behandeling Tarief
F121Eerste consult €20,08
F122Vervolgconsult €20,08
F123Controlebezoek €12,62
F124Second opinion €95,13
F125 * Maken gebitsmodellen €15,45
F126Beoordelen gebitsmodellen €55,75
F127Multidisciplinair consult, per uur (deelbaar in eenheden van vijf minuten) €124,97
F127Multidisciplinair consult, vijf minuten tarief €10,41
F151 €14,80
F152 €14,80
F155Vervaardiging orthopantomogram €27,12
F156Beoordeling orthopantomogram €15,90
F157 €16,99
F158 €47,43
F159 €16,99
F160 €47,43
F161Meerdimensionale kaakfoto €126,84
F162Beoordelen meerdimensionale kaakfoto €52,85
F401 * Plaatsen beugel categorie 0 €111,92
F411 * Plaatsen beugel categorie 1 €104,16
F421 * Plaatsen beugel categorie 2 €108,95
F431 * Plaatsen beugel categorie 3 €125,64
F441 * Plaatsen beugel categorie 4 €133,85
F451 * Plaatsen beugel categorie 5 €316,67
F461 * Plaatsen beugel categorie 6 €515,13
F471 * Plaatsen beugel categorie 7 €499,91
F481 * Plaatsen beugel categorie 8 €390,17
F491 * Plaatsen beugel categorie 9 €512,83
F492Verwijderen beugel categorie 5 t/m 9 per kaak €86,76
F511Beugelconsult per maand categorie 1 €26,37
F512Beugelconsult per maand categorie 2 €26,37
F513Beugelconsult per maand categorie 3 €26,37
F514Beugelconsult per maand categorie 4 €26,37
F515Beugelconsult per maand categorie 5 €30,14
F516Beugelconsult per maand categorie 6 €37,67
F517Beugelconsult per maand categorie 7 €37,67
F518Beugelconsult per maand categorie 8 €45,21
F519Beugelconsult per maand categorie 9 €56,51
F521Beugelconsult vanaf 25e behandelingsmaand (beugel categorie 1 t/m 9) €26,37
F531Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4 €26,37
F532Nacontrole beugel categorie 5, 7, 8 €30,14
F533Nacontrole beugel categorie 6, 9 €37,67
F611 * Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur €110,76
F716 * Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur €23,78
F721Trekken tand of kies €39,64
F722Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en zelfde kwadrant €29,60
F723 * Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) €74,63
F724Preventieve voorlichting en/ of instructie €11,85
F811 * Reparatie of vervanging van beugel €26,18
F812 * Herstel of vervanging van retentie-apparatuur €34,51
F813 * Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak €34,51
F814 * €34,51
F911Inkopen op uitkomst orthodontie €2142,74
F121Eerste consult €20,08
F122Vervolgconsult €20,08
F123Controlebezoek €18,77
F124Second opinion €95,13
F125 * Maken gebitsmodellen €28,53
F126Beoordelen gebitsmodellen €82,94
F127Multidisciplinair consult, per uur (deelbaar in eenheden van vijf minuten) €124,97
F127Multidisciplinair consult, vijf minuten tarief €10,41
F130Uitgebreid onderzoek t.b.v. Opstellen en vastleggen van complex behandelplan door orthondontisch zorgaanbieder €95,13
F131 * Vervaardigen van een diagnostische setup €64,45
F132 * Maken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie €28,53
F133Beoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie €82,94
F151 €14,80
F152 €14,80
F153 €20,62
F154 €25,27
F155Vervaardiging orthopantomogram €40,35
F156Beoordeling orthopantomogram €23,65
F157 €25,27
F158 €70,56
F159 €25,27
F160 €70,56
F161Meerdimensionale kaakfoto €126,84
F162Beoordelen meerdimensionale kaakfoto €52,85
F401 * Plaatsen beugel categorie 0 €113,48
F411 * Plaatsen beugel categorie 1 €181,30
F421 * Plaatsen beugel categorie 2 €189,09
F431 * Plaatsen beugel categorie 3 €215,93
F441 * Plaatsen beugel categorie 4 €229,16
F451 * Plaatsen beugel categorie 5 €516,20
F461 * Plaatsen beugel categorie 6 €841,08
F471 * Plaatsen beugel categorie 7 €779,66
F481 * Plaatsen beugel categorie 8 €625,37
F491 * Plaatsen beugel categorie 9 €861,53
F492Verwijderen beugel categorie 5 t/m 9 per kaak €108,50
F511Beugelconsult per maand categorie 1 €56,04
F512Beugelconsult per maand categorie 2 €56,04
F513Beugelconsult per maand categorie 3 €56,04
F514Beugelconsult per maand categorie 4 €56,04
F515Beugelconsult per maand categorie 5 €61,65
F516Beugelconsult per maand categorie 6 €72,85
F517Beugelconsult per maand categorie 7 €56,04
F518Beugelconsult per maand categorie 8 €67,25
F519Beugelconsult per maand categorie 9 €84,06
F531Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4 €56,04
F532Nacontrole beugel categorie 5, 7, 8 €56,04
F533Nacontrole beugel categorie 6, 9 €72,85
F611 * Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur €119,31
F716 * Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur €23,78
F721Trekken tand of kies €39,64
F722Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en zelfde kwadrant €29,60
F723 * Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) €93,31
F724Preventieve voorlichting en/ of instructie €11,85
F811 * Reparatie of vervanging van beugel €38,95
F812 * Herstel of vervanging van retentie-apparatuur €68,15
F813 * Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak €68,15
F814 * €68,15
F121Eerste consult €20,08
F122Vervolgconsult €20,08
F123Controlebezoek €18,77
F124Second opinion €95,13
F125 * Maken gebitsmodellen €28,53
F126Beoordelen gebitsmodellen €82,94
F127Multidisciplinair consult, per uur (deelbaar in eenheden van vijf minuten) €124,97
F127Multidisciplinair consult, vijf minuten tarief €10,41
F128Prenataal consult (deelbaar in eenheden van vijf minuten) €72,85
F128Prenataal consult, vijf minuten tarief €6,07
F129Orthodontie in de eerste twee levensjaren €1277,20
F130Uitgebreid onderzoek t.b.v. Opstellen en vastleggen van complex behandelplan door orthondontisch zorgaanbieder €95,13
F131 * Vervaardigen van een diagnostische setup €64,45
F132 * Maken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie €28,53
F133Beoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie €82,94
F151 €14,80
F152 €14,80
F153 €20,62
F154 €25,27
F155Vervaardiging orthopantomogram €40,35
F156Beoordeling orthopantomogram €23,65
F157 €25,27
F158 €70,56
F159 €25,27
F160 €70,56
F161Meerdimensionale kaakfoto €126,84
F162Beoordelen meerdimensionale kaakfoto €52,85
F401 * Plaatsen beugel categorie 0 €113,48
F411 * Plaatsen beugel categorie 1 €340,23
F421 * Plaatsen beugel categorie 2 €357,83
F431 * Plaatsen beugel categorie 3 €418,80
F441 * Plaatsen beugel categorie 4 €448,73
F451 * Plaatsen beugel categorie 5 €761,11
F461 * Plaatsen beugel categorie 6 €1244,52
F471 * Plaatsen beugel categorie 7 €1200,59
F481 * Plaatsen beugel categorie 8 €1027,36
F491 * Plaatsen beugel categorie 9 €1441,79
F492Verwijderen beugel categorie 5 t/m 9 per kaak €108,50
F511Beugelconsult per maand categorie 1 €56,04
F512Beugelconsult per maand categorie 2 €56,04
F513Beugelconsult per maand categorie 3 €56,04
F514Beugelconsult per maand categorie 4 €56,04
F515Beugelconsult per maand categorie 5 €61,65
F516Beugelconsult per maand categorie 6 €72,85
F517Beugelconsult per maand categorie 7 €72,85
F518Beugelconsult per maand categorie 8 €92,47
F519Beugelconsult per maand categorie 9 €109,28
F531Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4 €56,04
F532Nacontrole beugel categorie 5, 7, 8 €61,65
F533Nacontrole beugel categorie 6, 9 €72,85
F611 * Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur €119,31
F716 * Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur €23,78
F721Trekken tand of kies €39,64
F722Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en zelfde kwadrant €29,60
F723 * Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) €93,31
F724Preventieve voorlichting en/ of instructie €11,85
F811 * Reparatie of vervanging van beugel €38,95
F812 * Herstel of vervanging van retentie-apparatuur €68,15
F813 * Plaatsen extra retentiebeugels, per kaak €68,15
F814 * Uitgebreid onderzoek t.b.v. Opstellen en vastleggen van complex behandelplan door orthondontisch zorgaanbieder €68,15