H41 - Verwijderen van het lipbandje of tongriempje

NZa toelichting

Nog geen omschrijving beschikbaar.