H43 - Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting

NZa toelichting

Nog geen omschrijving beschikbaar.