H80 - Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak

NZa toelichting

Nog geen omschrijving beschikbaar.