H85 - Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak

NZa toelichting

Nog geen omschrijving beschikbaar.