U03 - Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patienten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder

NZa toelichting

Nog geen omschrijving beschikbaar.