U035 - Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patienten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder, per vijf minuten

NZa toelichting

Nog geen omschrijving beschikbaar.