Informatie / Mondpiercings

Piercings in de tong, lippen, of wangen zijn (vooral bij jongeren) een erg populaire manier van zelfexpressie. En hoewel deze mondpiercings steeds meer als doorsnee sierraden worden beschouwd, kunnen ze ook schadelijke effecten hebben. Bij het zetten van een mondpiercing is het daarom van groot belang dat u de juiste afwegingen maakt bij de keuze van het materiaal, de plaats in de mond, de kwaliteit van het aanbrengen en het onderhoud van de mondpiercing.

Kwaliteit van een piercing

In Nederland is het Warenwetbesluit tatoeëren en piercen in Nederland van toepassing. Dit betekent dat iedereen die piercings zet en tatoeëert zich aan de algemene hygiënerichtlijnen moet houden en een vergunning moet hebben. Deze vergunning wordt verstrekt door de plaatselijke GGD. Deze controleert of de tatoeëerder, piercer, juwelier of behandelaar zich ook daadwerkelijk aan de algemene hygiënerichtlijnen houdt.

Als een mondpiercing wordt gezet door een professionele piercer die zich aan de algemene hygiëneregels en nazorginstructies houdt, is de kans op complicaties klein. Een professionele piercer zet de piercing dan in een schone omgeving met steriel gereedschap. Hij maakt gebruik van titanium of chirurgisch staal. Op www.veiligtatoeerenenpiercen.nl staat welke piercers een vergunning hebben. Hier leest u ook meer over regels rondom de vergunning, klachten etc.

Leeftijd mondpiercing

Kinderen onder de 12 jaar mogen in Nederland, met uitzondering van gaatjes in de oorlellen, niet gepiercet worden. Daarnaast moet bij kinderen onder de 16 jaar een wettige vertegenwoordiger schriftelijk toestemming geven en bij het piercen aanwezig zijn.

Gebitsproblemen door mondpiercing

Het metaal van de piercing kan een slechte invloed hebben op uw tandvlees. Zeker als de piercing zo is geplaatst dat deze continu in contact is met het tandvlees kan het zachte weefsel worden aangetast. Dit is met name bij een lippiercing het geval. Deze weefselaantasting kan terugtrekkend tandvlees aan de voorkant van de tanden veroorzaken. Ook kunnen tanden slijten of breken als deze veel in contact komen met de (tong)piercing. Tanden die reeds gerestaureerd zijn, kunnen makkelijker beschadigd raken.

Mondhygiëne bij een mondpiercing

De mondpiercing dient dagelijks gereinigd te worden.

Mogelijke gevolgen van een mondpiercing

De gevolgen van een mondpiercing kunnen, voor zowel uw mondgezondheid als uw complete gezondheid, groter zijn dan u in eerste instantie zult denken. Veel mensen met een mondpiercing realiseren zich niet dat de volgende neveneffecten ook op hen van toepassing kunnen zijn:

Mogelijke andere problemen door mondpiercing

Ook de piercings zelf kunnen gevaarlijk zijn of problemen opleveren:

Bron: NMT en Dr. G.A. van der Weijden, tandarts parodontoloog/implantoloogBron: Allesoverhetgebit.nl