De nieuwe tandarts is steeds vaker een vrouw

7 jaar geleden

Modernisering van het vak leidt tot parttime werken en samenwerken

 
De 'nieuwe' tandarts is steeds vaker een jonge vrouw die parttime werkt in een samenwerkingspraktijk. Dat signaleert de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT). Recente cijfers laten in de periode 2000-2010 een groei zien van 10 % van het aantal vrouwelijke tandartsen. "De cijfers bevestigen een trend die wij al langer zien. De emancipatie van vrouwen én het feit dat het beroep van tandarts privé en werk goed laat combineren, leidt tot grotere interesse van vrouwen voor het vak", stelt de NMT.
 
In de ogen van het publiek is tandheelkunde nog steeds een mannenberoep. "Het 'klassieke' beeld van de tandarts is dat van een oudere man, die in zijn eentje lange werkdagen maakt in zijn solopraktijk. Dit beeld is achterhaald", zegt de NMT.
 
De feminisering is vooral zichtbaar bij jongeren; van de actieve Nederlandse tandartsen onder de 39 jaar is 54% vrouw. De NMT verwacht dat deze trend verder zal doorzetten. In 2010 was 60 % van de eerstejaars studenten Tandheelkunde een vrouw. Verder meent de NMT dat het beroep ook bij allochtonen steeds meer in trek is, ook al worden deze cijfers niet officieel bijgehouden. 
 
Parttime
Parallel aan de maatschappelijke trend is parttime werken ook bij tandartsen inmiddels heel gebruikelijk. "Die ontwikkeling maakt het, naast dat het een boeiend vak is, voor vrouwen aantrekkelijk om tandarts te worden. Gezin en carrière zijn goed te combineren," volgens de NMT. De mannelijke tandarts kent een werkweek van 39 uur, vrouwen van 32 uur. In tegenstelling tot andere beroepsgroepen, zie je bij tandartsen dat ouderen even vaak voor parttime werken kiezen als jongeren. 
 
Samenwerking
De 'nieuwe' tandarts geeft verder de voorkeur aan samenwerken met collega's, zo blijkt uit onderzoek van de NMT. De tendens dat het aantal 'solistisch' werkende tandartsen afneemt, lijkt hiermee door te zetten. In 1997 werkte 76% van de tandartsen op die manier, in 2010 was dat nog maar 61 %. 
De huidige tandartspraktijk zoekt naar verschillende vormen van samenwerking. Dat kan zijn met een andere tandarts-praktijkeigenaar, maar ook met collega's die als ZZP'er werken. Ook wordt er meer samengewerkt met andere professionals. Zo verwijst 90 % van de tandartsen in enige mate door naar mondhygiënisten, en delegeert 47% taken aan assistenten.