Tandartsen in het nieuws

6 jaar geleden

In de media gonst het over ‘te dure’ tandartsen. De minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, minister Schippers, heeft de tandartsen
zelfs een laatste waarschuwing gegeven. Dit beeld herkennen wij niet in onze
praktijk. Zoals u wellicht weet mogen wij als tandartsenpraktijk vanaf 1 januari
onze eigen tarieven bepalen. Er is een ingewikkelde berekening nodig geweest
om de tarieven van vorig jaar om te rekenen naar prestaties in 2012. In onze
praktijk hebben we dat op een verantwoorde manier gedaan.
<eventuele tekstaanvulling over ontwikkeling tarieven in eerste maanden, zijn
er nog aanpassingen geweest in uw tarievenlijst dit voorjaar? Of een
voorbeeldberekening, wat kostte een tweevlaksvulling in 2011 (met alle
verrichtingen die daarbij berekend werden) en wat in 2012?>
Uit berekeningen van bijvoorbeeld NMT FenCS, een bedrijf die de facturen
verstuurd voor tandartspraktijken, blijkt dat de gemiddelde kosten voor
patiënten juist zijn gedaald dit jaar.
En in onze relatie met u is ook niets veranderd. Wij bieden u dezelfde service
en kwaliteit die u van ons gewend bent. Net als onze beroepsvereniging pleiten
wij voor rust en stabiliteit in de mondzorg. Als tandartsen hebben wij niets aan
deze onrust, maar het helpt u als patient ook niet. Mocht u vragen hebben over
deze berichten, over de tarieven in onze praktijk of de nota van uw
behandeling, aarzel dan niet om ons daarop aan te spreken!
----------------------------------------
Tandartsen stellen: Uw belang is ons belang!
Sinds 1 januari 2012 zijn de tarieven van tandartsen vrijgegeven. Het gaat om
een experiment van de Minister van Volksgezondheid voor een periode van
drie jaar. Het doel van het experiment is om mensen keuzemogelijkheid te
geven. Niet alleen gebaseerd op prijzen maar ook op herkennen van
doelmatigheid, kwaliteit en diversiteit in behandel mogelijkheden bij tandartsen.
Tandartsen kunnen zich meer onderscheiden. Op het gebied van
zorgverlening, kwaliteit, innovatie, alles wat met praktijkvoering en
praktijkvestiging te maken heeft. Het vrijgeven van de tarieven door de minister
is een middel om dit doel te behalen. U vindt hierover meer informatie op
www.allesoverhetgebit.nl.
----------------------------------------
Tandartszorg bereikbaar voor iedereen
Veel aandacht is uitgegaan naar de tarieven van de tandartsen. De
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft al tweemaal vastgesteld in hun
marktscan dat de tandartsen met hun tarieven binnen de bandbreedte van de
NZa blijven. Ook een onafhankelijk onderzoek van de Universiteit van
Maastricht heeft dat eind februari vastgesteld in opdracht van FAMED.
Tandartsen zijn niet veel duurder geworden. Nieuw is dat de tarieven niet meer
overal hetzelfde zijn. Tandartsen willen u, net als altijd, goede tandartszorg te
leveren tegen betaalbare prijzen zodat zorg voor iedereen bereikbaar is.
Voor een tandarts is de vertrouwensrelatie met de patiënt belangrijk. En dat
blijkt wederzijds. Vaak blijken patiënten uitermate tevreden te zijn over hun
eigen tandarts en 86 procent zou zijn eigen tandarts aanraden bij vrienden of
familie. Logisch ook, want de kwaliteit van de tandheelkunde in Nederland is
hoog. Kwaliteit ervaar je als patiënt in de stoel, maar kwaliteit is soms ook voor
het blote oog niet direct zichtbaar. Daarom wordt vanaf mei bij alle praktijken
kwaliteitsinformatie opgevraagd. Vanaf augustus is deze informatie
beschikbaar voor u als patiënt. En zo bent u wat wijzer als u plaatsneemt in de
stoel en kunt u kiezen voor kwaliteit!
----------------------------------------
Losse tekstelementen om patiënten te informeren
Ophef over de tandartstarieven
Op 1 januari 2012 is een driejarig experiment gestart met vrije tarieven in de
mondzorg. Er is veel ophef geweest over de tandartstarieven. Een aantal
zorgverzekeraars beschuldigde de tandartsen van (te) sterke stijging van de
tarieven. De beroepsorganisatie van de tandartsen, de NMT, heeft via de
media dit beeld bestreden. Ook de Nederlandse Zorgautoriteit, de organisatie
die namens de minister toezicht houdt op de tarieven in de zorg, stelt dat van
onverantwoorde stijging geen sprake is. Zonder vrije tarieven zou de overheid
de tarieven met 3,3% hebben laten stijgen.
----------------------------------------
Behandelingen voortaan gecombineerd
Het is niet mogelijk om de prijzen één op één te vergelijken met die van vorig
jaar. De omschrijving van behandelingen is namelijk anders geworden.
Verschillende behandelingen zijn gecombineerd. Een vulling en een verdoving
worden nu bijvoorbeeld als één behandeling omschreven. Ook is er in de
omschrijving geen verschil meer tussen een grijze en een witte vulling, terwijl
dat voor de prijs wel gevolgen heeft. Bij een witte vulling worden duurdere
verlijmingstechnieken gebruikt. De tandarts zal daarvoor dus een hoger tarief
kunnen rekenen. Voor de wortelkanaalbehandeling zal een gespecialiseerde
tandarts doorgaans meer rekenen dan een gewone tandarts. Een tandarts die
gebruik maakt van een microscoop zal ook op een hoger tarief uitkomen.
Alle informatie over het experiment met vrije tarieven in de mondzorg vindt u op
www.allesoverhetgebit.nl