Extra

Niet nagekomen afspraak


Afspraken moeten door u minimaal 24 uren van te voren afgezegd worden. Mocht dit niet het geval zijn, dan kunnen wij de gereserveerde tijd in rekening brengen. Niet nagekomen afspraken zonder bericht brengen wij in rekening.

Betalingsvoorwaarden

U krijgt van ons de nota mee. Deze dient u zelf te declareren bij Uw zorgverzekeraar. U dient zelf zorg te dragen voor de betaling van deze nota. Wij hanteren een betalingstermijn van 30 dagen na faktuurdatum.

Mondgezondheid

www.ivorenkruis.nl